Japanese
Kosaka Campus
4-2-26 Hishiyanishi, Higashiosaka City, Osaka 577-8550 Japan
Tel: +81(6) 6723-8181
Sekiya Campus
958 Sekiya, Kashiba City, Nara 639-0298 Japan
Tel: +81(745) 71-3151